İcra Hukuku Nedir?

Hem basında hem de kurumlarda en çok adı duyulan hukuk dallarından biri olan İcra Hukuku, borçlular ile alacaklılar arasında ilişkiyi inceleyen bir kural olarak gösterilmektedir.

Hem borçlu olan kişinin hem de alacaklı olan kişinin hakları belli bir düzen içerisinde korunur. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda da bu kurallar eşiğinde iki tarafında hakları korunarak yasalar uygulanır.

İcra Hukuku İşleyişi Nasıl?

Borçlu olan kişi ya da kişilerin borçlarını zamanında ödememesi durumunda neler yapılacağı ve borçların ödenmesi için nasıl yaptırımların uygulanacağı konusunda düzenin belirlenmesi sağlanıyor. Yasalar ile belirlenen kurallar çerçevesinde yapılacak olan yaptırımlar ve atılacak olan adımların belirlendiğini İcra Hukuku, sadece süreci değil süreç sonrasını da ele alıyor.

Alacaklıların ödemelerini alamamaları durumunda yasal sürecin başlamasıyla beraber alınan kararlar sonrasında, icra takibinin nasıl yapılacağı ve bu sürecin nasıl kontrol edileceği de yine aynı hukuk kuralları içerisinde ele alınmıştır. Yasal süreç sonrasında da değerlendirmelerin nasıl yapılacağı da yine İcra Hukuku kapsamında belirlenen sınırlar içerisinde düzenlenmektedir.İletişim Bilgileri

Tüze Hukuk Bürosu ile iletişim kurmak için İletişim sayfasını ziyaret edebilirsiniz.