İdare Hukuku Nedir?

Hukuk, tek başına ele alınacak bir alan değil. Hem işleyişi hızlandırmak hem de bir düzen çerçevesi içerisinde yönetim sunmak adına hukuk içerisinde de çeşitlenmeler vardır. Bu dallanma içerisinde sık duyduğunuz kollardan birisi de İdare Hukuku olarak bilinir.

İdari teşkilatlanma konusunda oldukça önemli olan hukuk dalının tam olarak ne olduğu ise merak ediliyor. Nasıl kurallar var ve tam olarak hangi alana hitap eden bir hukuk dalından söz ettiğimizi açıklamaya çalışalım.

İdare Hukuku Kapsamı Nedir?

İdare Hukuku, idarenin yerine getirmek zorunda olduğu işlevlerin, kuruluşun yapısının ve en önemlisi de kuruluşun işleyişinin düzenlenmesine ilişkin tüm kuralların yer aldığı hukuk dalıdır. Kısacası tüm idari düzeninin sağlanması adına önemli olan kuralların bulunduğu kısım.

Burada idare, Cumhurbaşkanlığı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu dışında kalan kısımları ifade etmektedir. İdare Hukuku ise tüm bu idarelerin faaliyetlerini yürütürken uyması gereken kuralların düzenlenmesini sağlar.

Ne olursa olsun idarelerin bu yasalara ve belirlenen düzenlere uyması gerekir. Anayasa içerisinde yer alan ifadelere göre “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açık konumdadır.” Böyle değerlendirildiği zaman, yasaların belirlediği kuralların dışına çıkılması durumunda çeşitli yargı yaptırımları uygulanabilir.

İletişim Bilgileri

Tüze Hukuk Bürosu ile iletişim kurmak için İletişim sayfasını ziyaret edebilirsiniz.