İş Hukuku Nedir? Kapsamları Neler?

İşçi ile işveren arasındaki düzeni sağlayan İş Hukuku, en geçerli olan hukuk dallarından birisidir. Özellikle işveren ile işçiler arasındaki hak dağılımı için önemli bir kurallar düzeni olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

İş Hukuku için kısa bir tanım yapmak istersek, işveren ile işçi arasındaki ilişkileri, çalışma saatleri için durumları, iş hakları için durumları, işçi ücretlerini, işçi sendikalarını kapsayan ve bu konular için düzenin sağlanması konusunda belli yasalar düzeni kuran bir hukuk dalıdır.

İş Hukuku için Tüm Özellikler

İşveren, işçi ve devlet arasındaki üçgen ilişkinin düzenlenmesi konusunda oluşturulan kuralları içeren İş Hukuku için belli başlı özellikleri ele alalım.

  • İşçilerin, sendikalar üzerinden yönetim haklarını elde etmesi konusunda düzenlemeler

  • İşçi ve işveren arasındaki çalışma hayatının düzenlenmesi

  • İşçinin haklarının düzenlenmesi ve kontrol edilmesi

  • İşçi ve işverenin haklarının savunulması

  • İş hayatında sunulan şartların uygunluğunun değerlendirilmesi.

Gibi birçok konu üzerinde düzenler belirlenmekte ve oluşturulan yasalarla beraber her iki tarafın da haklarının güvenceye alındığı bilinmektedir. En genel olarak tanımın bu şekilde yapıldığını ve özelliklerin de genel olarak bu şekilde sınıflandırıldığını söyleyebiliriz.

İletişim Bilgileri

Tüze Hukuk Bürosu ile iletişim kurmak için İletişim sayfasını ziyaret edebilirsiniz.